Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o warunkach zabudowy - 604/2020

Opis

kategoria

Decyzje o warunkach zabudowy (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Stare Miasto

nr decyzji

604/2020

data

09-10-2020

przedmiot wniosku/decyzji

Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycjipolegającej na częściowej rozbiórce budynku mieszkalnego wielorodzinnego, jego przebudowie i rozbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy, zagospodarowaniem terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną instalację gazową.

Działki
oznaczenie działkiadres działki
51/39/9/1 ul.Ogrodowa nr 6, obr.Poznań ark.39 dz.9/1
51/46/6/15 ul.Ogrodowa nr 6, obr.Poznań ark.46 dz.6/15
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek