Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 2052/2020

Opis

kategoria

Decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzje na realizację inwestycji drogowej (od 01.01.2009 r.)

dodatkowy opis

teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej

osiedla

Kiekrz

nr decyzji

2052/2020

data

09-10-2020

przedmiot wniosku/decyzji

Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegajacej na wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Działki
oznaczenie działkiadres działki
27/05/738/44 ul.Retmańska nr 28, obr.Kiekrz ark.05 dz.738/44
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek