Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 2033/2020

Opis

kategoria

Decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzje na realizację inwestycji drogowej (od 01.01.2009 r.)

dodatkowy opis

teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

osiedla

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

nr decyzji

2033/2020

data

07-10-2020

przedmiot wniosku/decyzji

pozwolenie na budowę dla modernizacji kotłowni węglowej

Działki
oznaczenie działkiadres działki
08/12/1/2 ul.Reknicka nr 2, obr.Kobylepole ark.12 dz.1/2
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek