Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 2030/2020

Opis

kategoria

Decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzje na realizację inwestycji drogowej (od 01.01.2009 r.)

dodatkowy opis

teren dróg publicznych

osiedla

Rataje, Starołęka-Minikowo-Marlewo

nr decyzji

2030/2020

data

07-10-2020

przedmiot wniosku/decyzji

pozwolenie na budowę słupa ogłoszeniowo-reklamowego nr 56

Działki
oznaczenie działkiadres działki
05/17/39/29 ul.Rondo Starołęka nr brak, obr.Rataje ark.17 dz.39/29
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek