Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 2032/2020

Opis

kategoria

Decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzje na realizację inwestycji drogowej (od 01.01.2009 r.)

dodatkowy opis

teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

osiedla

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

nr decyzji

2032/2020

data

07-10-2020

przedmiot wniosku/decyzji

pozwolenie na budowę dla przebudowy pomieszczeń biurowych w budynku biurowym nr 32

Działki
oznaczenie działkiadres działki
02/25/23 ul.Warszawska nr 349, obr.Głowieniec ark.25 dz.30/1,23
02/25/30/1 ul.Warszawska nr 349, obr.Głowieniec ark.25 dz.30/1,23
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek