Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 2038/2020

Opis

kategoria

Decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzje na realizację inwestycji drogowej (od 01.01.2009 r.)

dodatkowy opis

teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej

osiedla

Winiary

nr decyzji

2038/2020

data

08-10-2020

przedmiot wniosku/decyzji

pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

Działki
oznaczenie działkiadres działki
52/03/32 ul.Leona Przyłuskiego nr 14/4, obr.Winiary ark.03 dz.32
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek