Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 2013/2020

Opis

kategoria

Decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzje na realizację inwestycji drogowej (od 01.01.2009 r.)

dodatkowy opis

teren dróg publicznych

osiedla

Rataje

nr decyzji

2013/2020

data

07-10-2020

przedmiot wniosku/decyzji

Pozwolenie na budowę polegającej na budowie stacji transformatorowej, sieci elektroenergetycznej, przyłącza elektroenerg.

Działki
oznaczenie działkiadres działki
05/02/25/2 ul.Czesława Niemena nr brak, obr.Rataje ark.02 dz.22/15,22/16,25/2,25/3,25/9
05/02/25/3 ul.Czesława Niemena nr brak, obr.Rataje ark.02 dz.22/15,22/16,25/2,25/3,25/9
05/02/25/9 ul.Czesława Niemena nr brak, obr.Rataje ark.02 dz.22/15,22/16,25/2,25/3,25/9
05/02/22/15 ul.Czesława Niemena nr brak, obr.Rataje ark.02 dz.22/15,22/16,25/2,25/3,25/9
05/02/22/16 ul.Czesława Niemena nr brak, obr.Rataje ark.02 dz.22/15,22/16,25/2,25/3,25/9
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek