Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 2015/2020

Opis

kategoria

Decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzje na realizację inwestycji drogowej (od 01.01.2009 r.)

dodatkowy opis

teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej

osiedla

Winiary

nr decyzji

2015/2020

data

07-10-2020

przedmiot wniosku/decyzji

Zmiana pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie instalacji wewnetrzenej gazu w budynku mieszklanym - projekt zamienny

Działki
oznaczenie działkiadres działki
20/32/135 ul.Sokoła nr 8/C, obr.Golęcin ark.32 dz.135
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek