Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 2023/2020

Opis

kategoria

Decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzje na realizację inwestycji drogowej (od 01.01.2009 r.)

dodatkowy opis

teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej

osiedla

Wola

nr decyzji

2023/2020

data

07-10-2020

przedmiot wniosku/decyzji

Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegajacej na przebudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Działki
oznaczenie działkiadres działki
21/01/69/2 ul.Stanisława Wigury nr 21, obr.Jeżyce ark.01 dz.69/2
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek