Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 2021/2020

Opis

kategoria

Decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzje na realizację inwestycji drogowej (od 01.01.2009 r.)

dodatkowy opis

teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej

osiedla

Stare Winogrady

nr decyzji

2021/2020

data

07-10-2020

przedmiot wniosku/decyzji

Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegajacej na przebudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usłługowym

Działki
oznaczenie działkiadres działki
52/33/110 ul.Żniwna nr 3a/16, obr.Winiary ark.33 dz.110
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek