Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 1909/2016

Opis

kategoria

Decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzje na realizację inwestycji drogowej (od 01.01.2009 r.)

dodatkowy opis

teren dróg wewnętrznych

osiedla

Stare Winogrady

nr decyzji

1909/2016

data

15-09-2016

przedmiot wniosku/decyzji

pozwolenie na budowę chodnika z ul.Szelągowskiej na ul.Na Stoku

Działki
oznaczenie działkiadres działki
52/29/20 ul.Na Stoku nr brak, obr.Winiary ark.29 dz.20,21
52/29/21 ul.Na Stoku nr brak, obr.Winiary ark.29 dz.20,21
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek