Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 152/2020 13-03-2020 warunki zabudowy - budowa drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem do hali sportowej Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 153/2020 13-03-2020 ustalenie warunków zabudowy dla nadbudowy i przebudowy budynku mieszkalno-usługowego
- teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 17/2020 13-03-2020 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 5
- teren zabudowy usługowej - handel 18/2020 13-03-2020 Pozwolenie na przebudowę lokalu bankowego dla obecnych potrzeb banku
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 37/2020 13-03-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy budynku wojewódzkiej biblioteki publicznej i centrum animacji kultury
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 38/2020 13-03-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 43/2020 13-03-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej i 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 541/2020 13-03-2020 pozwolenie na budowę dla posadowienia pawilonu sprzedaży samochodów używanych - obiekt kontenerowy
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 542/2020 13-03-2020 zmiana decyzji pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 543/2020 13-03-2020 Pozwolenie na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych wolnostojących wraz ze zbiornikami bezodpływowymi
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg wewnętrznych 544/2020 13-03-2020 pozwolenie na rozbiórkę budynku inwentarzowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 545/2020 13-03-2020 Pozwolenie na przebudowę, nadbudowę, rozbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 546/2020 13-03-2020 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 547/2020 13-03-2020 Pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego wolno stojącego swulokalowego wraz z rozbiórką istaniejącego budynku mieszkalnego
- spr_UA-VII.6743.294.2020 13-03-2020 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym grawitacyjnej sieci kanalizacj ideszczowej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 149/2020 12-03-2020 warunki zabudowy - rozbudowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową o schody zewnętrzne w suterenie wraz z chodnikiem, przebudowa elewacji zachodniej - zmiana otworu okiennego na drzwiowy
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 150/2020 12-03-2020 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy budynku wozowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokale mieszkalne - funkcja jednorodzinna
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 151/2020 12-03-2020 Ustalenie warunków zabudowy dla budynku biurowego z częścią usługową
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 529/2020 12-03-2020 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 530/2020 12-03-2020 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 531/2020 12-03-2020 Pozwolenie na rozbudowę i przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 532/2020 12-03-2020 Pozwolenie na rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 533/2020 12-03-2020 Pozwolenie na rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren sportu i rekreacji 534/2020 12-03-2020 Pozwoelnie na budowę przyłącza światłowodowego do budynku "Muzeum Matyrologii Wielkopolan Part VII Wielkopolskieo Muzeum Niepodległości".
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 535/2020 12-03-2020 Zmiana pozwolenia na budowę nr 38/2017- budowa 5 budynków mieszkalnych jendorodzinnych wraz z wewnętrzną instalacją gazową
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 536/2020 12-03-2020 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 537/2020 12-03-2020 Pozwolenie na budowę budynku administracyjno-socjalnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 538/2020 12-03-2020 pozwolenie na budowę zespołu garaży
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 539/2020 12-03-2020 Pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz wentylacją mechaniczną
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 540/2020 12-03-2020 Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 143/2020 11-03-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego w zabudowie bliźniaczej (prawy segment) wraz z infrastrukturą techniczną
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 144/2020 11-03-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym i usługami w parterze
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 145/2020 11-03-2020 Ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 146/2020 11-03-2020 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy domu jednorodzinnego wolnostojącego po podziale działki
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 147/2020 11-03-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem w poziomach 0 i -1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 148/2020 11-03-2020 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, wiaty oraz garażu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 502/2020 11-03-2020 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 503/2020 11-03-2020 Pozwolenie na rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 504/2020 11-03-2020 pozwolenie na budowę dla rozbudowy i przebudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 505/2020 11-03-2020 Pozwolenie na budowę instalacji gazowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 506/2020 11-03-2020 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu do budynku biurowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 507/2020 11-03-2020 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu nr 3
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - rzemiosło 508/2020 11-03-2020 pozwolenie na budowę dla rozbudowy hali warsztatowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 509/2020 11-03-2020 pozwolenie na budowę dla docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z remontem płyt warstwowych elewacjyjnych i loggii
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 510/2020 11-03-2020 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 13
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 511/2020 11-03-2020 pozwolenie na budowę dla docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z remontem płyt warstwowych elewacjyjnych i loggii
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 512/2020 11-03-2020 pozwolenie na budowę dla poszerzenia otworu drzwiowego w lokalu mieszkalnym nr 1
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 513/2020 11-03-2020 pozwolenie na budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego wolnostojącego jednolokalowego wraz z wewnętrzną instalacją gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 514/2020 11-03-2020 Pozwolenie na budowę czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją handlowo-usługową - etap II budynek B
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 515/2020 11-03-2020 pozwolenie na budowę dla przebudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - handel 516/2020 11-03-2020 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w zapleczu lokalu gastronomicznego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 517/2020 11-03-2020 Zmiana pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej, 533/2019
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 518/2020 11-03-2020 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 519/2020 11-03-2020 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu do do budynku mieszkalnego (kamienicy)
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 520/2020 11-03-2020 pozwolenie na budowę dla przebudowy i remontu części 8 kondygnacji (7 piętro) budynku biurowego Globis
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych , teren sportu i rekreacji 521/2020 11-03-2020 pozwolenie na budowę oświetlenia boiska sportowego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórkę siedzisk wraz z podstawą po sronie zachodniej i budową hali widowiskowo-sportowej - etap I budowa oświetlenia boiska sportowego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką siedzisk wraz z podstawą po stronie zachodniej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 522/2020 11-03-2020 Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej , teren zabudowy usługowej - inna 523/2020 11-03-2020 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z wewnętrzną instalacją gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 524/2020 11-03-2020 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 2
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 525/2020 11-03-2020 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewmętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Strona 1 2 1,959