Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Lokalizacja inwestycji celu publicznego od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 248/2019 27-11-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 27-11-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV wraz z linią oświetlenia drogowego nn 0,4kV oraz wymianą słupów linii napowietrznej nn 0,4kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 26-11-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przełożeniem gazociągu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 246/2019 25-11-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 247/2019 25-11-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektów sportowych obejmujących realizację wolnostojących ścianek do boulderingu oraz stanowiska slackline
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 245/2019 22-11-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych oraz dwóch złączy kablowych dla potrzeb zasilenia obiektu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 243/2019 21-11-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz z budową sieci cieplnej w pasach drogowych ulic Kasprzaka i Sczanieckiej w Poznaniu w związku z budową przyłącza cieplnego do budynku przy ul. E. Sczanieckiej 1,1A,1B/Głogowskiej 84
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 244/2019 21-11-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie soeci elektroenergetycznej SN 15Kv
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 21-11-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji saniternej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 241/2019 20-11-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego , budowa stacji transformatorowej Sn/nn wraz z linią zasilającą SN oraz wyprowadzeń linii kablowych nn-0,4 kV ze złaczami kablowymi.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 242/2019 20-11-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa gazociągu średniego ciśnienia
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 240/2019 19-11-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ba budowie kabla energetycznego SN-kV pomiędzy stacjami transformatorowymi MST-179 Piotrowo do K45 - Głuszyna.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 238/2019 18-11-2019 ustalenie lokalizacjiinwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz układu drogowego przy ul.Biskupińskiej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 239/2019 18-11-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania hali przeglądu silników na budynek pompowni wody sieciowej z rozdzielnią elektryczną - realizowanej w ramach zadania Budowa systemu akumulacji ciepław w EC Karolin
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 236/2019 15-11-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa preizolowanej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynku
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 237/2019 15-11-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa sieci wodociągowej dla zaopatrzenia w wodę budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 235/2019 14-11-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej POZ0080 sieci Play
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 14-11-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sanitarnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 14-11-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 234/2019 13-11-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej Sn/nn wraz z linią zasilającą SN oraz wyprowadzeń linii kablowych nn-0,4 kV ze złaczami kablowymi.
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 12-11-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 12-11-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej DN 100mm
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 233/2019 07-11-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c dn63
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 07-11-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy chodników pasie zieleni
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 07-11-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publiczengo dla inwestycji polegającej na przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 232/2019 06-11-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c dn63PE 100SDR11
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 06-11-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 06-11-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla zaopatrzenia w wodę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, miejscami postojowymi naziemnymi, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 05-11-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy szybu dźwigowego dobudowanego do istniejącego budynku
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 231/2019 04-11-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 04-11-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w ramach przebudowy kanałowej sieci od punktu (Z1/173) do węzłów cieplnych - efektywna dystrybucja ciepła
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 04-11-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w ramach przebudowy kanałowej sieci od punktu (Z1/169) (C4/21b) do węzłów cieplnych - efektywna dystrybucja ciepła
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 230/2019 30-10-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy i przebudowy hali widowiskowo-sportowej Arena wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz zmianą ukształtowania terenu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 226/2019 28-10-2019 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej ś/c średnicy 63mm z rur PE
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 227/2019 28-10-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 228/2019 28-10-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/cdla budownictwa mieszkaniowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 229/2019 28-10-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii kablowej nn 0,4 kV-86/99 m
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 223/2019 25-10-2019 uWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowejj ś/c 63mm z rur PE
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 224/2019 25-10-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowego ś/n 15kV, przyłącza SN15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 225/2019 25-10-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci cieplnej na odcinku od P5/3 wraz z przyłączami do węzłow cieplnych w 105,w 648, w3848
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 25-10-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy rurociągu kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód deszczowych, przebudowy odcinka rowu i wykonania wylotu kanalizacji deszczowej do rowu wraz z umocnieniami skarp i dna rowu
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 25-10-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci wodociągowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 25-10-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 25-10-2019 Ustalenie loalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 25-10-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 25-10-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z doprowadzeniem zasilania do projektowanej popmowni, stanowiącej element projektowanej kanalizacji deszczowej na terenie parku im.A.Wodziczki
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 218/2019 23-10-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji Budowa sieci gazowej dn63 PE w ulicy Głogowskiej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 219/2019 23-10-2019 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci ś/c o średnicy 63mm z rur PE
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 220/2019 23-10-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 221/2019 23-10-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej - oświetleniowej w zakresie odcinka stanowiącego podłączenie zaprojektowanej sieci oświetleniowej w ramach budowy ciągu komunikacyjnego dla ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż PST - etap I do szafki oświtleniowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 222/2019 23-10-2019 ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 216/2019 22-10-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przystani jachtowej i nurtowej - etap I
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 217/2019 22-10-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przystani jachtowej i nurtowej - etap I
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 214/2019 21-10-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci cieplnej na odcinku od punktu P4/2 wraz z przyłączami do węzłów cieplnych w43, w42, w41, w40, w38, w37 w budynkach nr 6, 7
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 215/2019 21-10-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-o,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 213/2019 18-10-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla placu magazynowego z zadaszonymi boksami i infrastrukturą
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 18-10-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nn zespołu budynków mieszkalnych
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 18-10-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nn budynku mieszkalnego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 18-10-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy budynku zespołu Szpitala Klinicznego im.K.Jonschera Uniwersytetu Medycznego im.K.Marcinkowskiego na potrzeby Oddziału Gastroenterologii
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 211/2019 17-10-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy drogi publicznej