Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Lokalizacja inwestycji celu publicznego od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 11/2005 11-01-2005 wniosek o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej kanalizacji kablowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 12/2005 11-01-2005 lokalizacja inwestycji celu publicznego dla gazociągu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 8/2005 10-01-2005 wniosek o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla montażu i podłączenia agregatu prądotwórczego stacjonarnego dla zasilania awaryjnego Centrali Telefonii Komórkowej na terenie TP SA
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 9/2005 10-01-2005 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wysokoparammetrowej sieci cieplnej preizolowanej na terenie "Cefarm"
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odmowna 1/2005 07-01-2005 wniosek o ustalenie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej "Poznań Czekalskie 2"
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 5/2005 07-01-2005 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla gazociągu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 6/2005 07-01-2005 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wodociągu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 7/2005 07-01-2005 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla skorygowanego odcinka kolektora Kierskiego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 2/2005 06-01-2005 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla stacji bazowej telefonii komórkowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 3/2005 06-01-2005 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla oświetlenia ulicy
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 4/2005 06-01-2005 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci telefonicznej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 1/2005 04-01-2005 wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla budowy sieci gazowej ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 425/2004 31-12-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanału sanitarnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 423/2004 30-12-2004 wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji pomieszczeń mieszkalnych dla potrzeb przedszkola
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 424/2004 30-12-2004 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sali gimnastycznej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - teren dróg publicznych, pozytywna 420/2004 29-12-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii światłowodowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 421/2004 29-12-2004 wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla budowy kanalizacji telekomunikacyjnej dla potrzeb telewizji kablowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 422/2004 29-12-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci telefonicznej WSA Plewiska
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 418/2004 28-12-2004 wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 419/2004 28-12-2004 ustalenie lokalizacji celu publicznego dla szafy kablowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 417/2004 27-12-2004 ustalenie lokalizacji nwestycji celu publicznego dla telekomunikacyjnej kanalizacji teletechnicznej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 412/2004 23-12-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wiaty przejazdowej dla pojazdów dowożących dzieci do szkoły
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 414/2004 23-12-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch linii kablowych SN-15kV, konsumentowych zasilających Fabrykę Papieru Malta Decor S.A.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 415/2004 23-12-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanału sanitarnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 416/2004 23-12-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kontenerowej stacji transformatorowej, lokalizacji agregatu prądotwórczego i budowa linii kablowych Sn-15 kV i nn 0,4 kV dla Szpitala SPSK1
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 1367/2004 22-12-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wybudowania budynku Szkoły - Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Języków Obcych oraz rozbiórki istniejącego zbiornika przeciwpożaroowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, pozytywna 408/2004 22-12-2004 lokalizacja inwestycji celu publicznego dla kanalizacji teletechnicznej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 409/2004 22-12-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci gazowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odmowna, teren zabudowy zagrodowej 410/2004 22-12-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji dla budowy stacji trannsformatorowej, linii kablowych SN-15 kV i nn-0,4 kV działek zagrodowych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 411/2004 22-12-2004 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla oświetlenia ulicy
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 405/2004 21-12-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn zasilającej zespół działek
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 406/2004 21-12-2004 ustalenie lokalizacji celu publicznego dla rozbudowy telekomunikacyjnej sieci miejscowej WSA Antoninek
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odmowna 407/2004 21-12-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej "Poznań Szczepankowo 2" F-6077-PPO1
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 403/2004 20-12-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci telekomunikacyjnej WSA Antoninek - obszar szafkowy CF 1B, 2B
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna, teren dróg publicznych 404/2004 20-12-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci miejscowej telekomunikacyjnej WSA Antoninek - obszar szafkowy CF1A, 2A
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 402/2004 17-12-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji sieci wod-kan dla zespołu budynków PTSB
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 400/2004 16-12-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy telekomunikacyjnych linii światłowodowych Polkomtel S.A. do obiektu MSC Poznań 5
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 401/2004 16-12-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy hali sportoowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 397/2004 15-12-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanych przyłączy telefonicznych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odmowna 398/2004 15-12-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej "Poznań Campus Uniwersytecki" 4334
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odmowna 399/2004 15-12-2004 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla stacji bazowej telefonii komórkowej nr 4025
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - teren zabudowy usługowej - oświata, pozytywna 396/2004 14-12-2004 ustalenie lokalizacji celu publicznego dla światłowodowej linii OTK relacji Sochaczew-Gda nsk
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 393/2004 13-12-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wymiany uzbrojenia w ulicy
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 394/2004 13-12-2004 wniosek o ustalenie warunków zabudowy inwestycji celu publicznego dla linii kablowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 395/2004 13-12-2004 wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla linii zasilania energetycznego dla projektowanej stacji paliw PKN Orlen
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 390/2004 10-12-2004 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publkicznego dla przyłącza gazu do kotłowni Kompanii Piwowarskiej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 391/2004 10-12-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kompaktowej stacji transformatorowej oraz linii kablowej SN i NN wraz ze złączami dla zasilania budynków mieszkalnych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odmowna 392/2004 10-12-2004 lokalizacja inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci miejscowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 387/2004 09-12-2004 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - oczyszczalnia ścieków wód deszczowych ze zlewni Serbska wraz z drogą dojazdową do urządzeń i ogrodzeniem terenu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 388/2004 09-12-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 389/2004 09-12-2004 - budowa oświetlenia
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 386/2004 08-12-2004 lokalizacja celu publicznego dla stacji bazowej telefonii komórkowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 383/2004 07-12-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągów ś/c w ulicach
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 384/2004 07-12-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych nn oraz złączy kablowych nn (zasilanie budynku mieszkalnego)
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 385/2004 07-12-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla budowy osietlenia
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 381/2004 06-12-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 12/20 kW, linii kablowych NN oraz stacji transformatoroowej dla os.mieszkaniowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 382/2004 06-12-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 376/2004 01-12-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla utwardzenia ulicy
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 377/2004 01-12-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej z budową kanału sanitarnego i rurociągów kablowych dla późniejszego wprowadzenia światłowodów
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 378/2004 01-12-2004 wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla linii kablowej