Informacja o wyborach

19 marca 2023 r. odbędą się wybory do Rady Osiedla Grunwald Północ.

Głosowanie potrwa od godz. 8:00 do 20:00 w siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Czynne i bierne prawo wyborcze ma każdy obywatel polski, który najpóźniej  
w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze Osiedla.

Mieszkańcy Osiedla będą wybierać 15 radnych.

Dotychczasowa Rada Osieda uległa rozwiązaniu z mocy prawa, wskutek zmiejszenia się liczby radnych poniżej połowy ustawowego składu.

Zgłoszenia kandydatów na radnych przyjmowane będą w Urzędzie Miasta Poznania, Wydziale Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Matejki 50, pokoje nr 219 i 220, w dniach:

6-10, 13-15 lutego w godzinach 8:00-15:00

16 i 17 lutego w godzinach 8:00-19:00

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przyjmowane będą do 17 lutego, w lokalizacji podanej powyżej.

Statut Osiedla, Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zarządzenia wyborów, obwieszczenie Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Osiedlowych o podziale na okręgi i obwody głosowania oraz druki zgłoszeń kandydatów na radnych i członków obwodowych komisji wyborczych można pobrać w osobnych sekcjach.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej