x

Zwiedzanie wystawy Frida Kahlo i Diego Rivera dla seniorów (z przewodnikiem)

2017-10-05 ( czwartek )
11:00
CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82

Wystawa "Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst" będzie pierwszą i jedyną w Polsce wystawą Kahlo i Rivery, wzbogaconą o mało znany polski wątek w życiu artystów. Tytułowy kontekst tworzą z jednej strony bardzo bliskie relacje artystów z autorkami o polskim pochodzeniu (Bernice Kolko i Fanny Rabel), z drugiej zaś obecność obrazów Kahlo i Rivery oraz grafik Fanny Rabel na Wystawie Sztuki Meksykańskiej w 1955 roku w Polsce.

Bilety - 20 zł.

opr.sw

Bilety dostępne w:

Zobacz ckzamek.pl/