Wydarzenia na planie Pokaż na planie
drewniany krzyż

Tożsamość, erotyka i polityka - sztuka LGBTQ teraz!

2018-01-18 ( czwartek )
18:00-19:30
Galeria Miejska Arsenał, Stary Rynek 6, Poznań

Spotkanie z cyklu Dialogowanie historyków sztuki i artystów

organizatorzy: Galeria Miejska Arsenał, Instytut Historii Sztuki UAM

rozmawiają: Paweł Leszkowicz i Daniel Rycharski

Rozmowa Pawła Leszkowicza i Daniela Rycharskiego poświęcona będzie roli sztuki wobec sytuacji osób LGBT we współczesnej Polsce. Na arenie międzynarodowej w ostatniej dekadzie obserwujemy znaczący postęp w obszarze praw obywatelskich, jak i ekspresji kulturowej osób nieheteroseksualnych, a jednocześnie nasilają się represje i nowe wykluczenia. Kolejne kraje legalizują związki partnerskie, otwierają się różne religie,  organizowane są liczne wystawy sztuki queer, czasy marginalizacji i niewidzialności odchodzą w przeszłość. Tymczasem  w Europie Wschodniej, pod wpływem Rosji i religijnego fundamentalizmu, zwiększa się homofobia, cenzura ogranicza wolność wypowiedzi, wycofanie w prywatność staje się strategią przetrwania jak w czasach totalitaryzmów.  Rola kultury i praw osób LGBT bardzo silnie uzależniona jest od lokalnego kontekstu, a w perspektywie międzynarodowej zawieszona jest pomiędzy nową emancypacją i dawną opresją, w zależności od miejsca, gdzie się tworzy i żyje. Zastanowimy się, jak ta sytuacja artystyczna, polityczna i osobista wygląda u nas, jakie są strategie artystyczne, wystawiennicze i społeczne.  Czy sztuka lub wizualny aktywizm mogą odegrać jakąś rolę wobec martwego punktu, w jakim utknęły prawa obywatelskie i miłosne mniejszości w Polsce?

Dialogowanie historyków sztuki i artystów to cykl spotkań prowadzonych przez pracowników Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i zaproszonych przez nich artystów. Tematy poszczególnych spotkań - nawiązujące do programu aktualnych wystaw w Galerii Miejskiej Arsenał - staną się punktem wyjścia do rozmowy o sztuce, wystawiennictwie czy krytyce, w której istotną rolę odegra skonfrontowanie dwóch perspektyw patrzenia, rozumienia i mówienia o sztuce - historyków sztuki i artystów. Tym razem rozmawiać będą: dr Paweł Leszkowicz (historyk sztuki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki) i Daniel Rycharski (artysta, aktywista środowiska LGBTQ).

Zobacz www.arsenal.art.pl