Wydarzenia na planie Pokaż na planie
logo organizatora

Wsparcie finansowe i doradztwo dla Start-upów - spotkanie informacyjne

2019-02-05 ( wtorek )
15:00
+Jeden w Poznaniu, ul. Za Bramką 1, Poznań

PPNT rusza z 18. miesięcznym programem Inqbacji - programem wsparcia rozwoju młodych przedsiębiorców. Prowadzenie z sukcesem start-upu to przede wszystkim zyskowna sprzedaż danego produktu i elastyczne dostosowanie rozwiązań do oczekiwań i potrzeb odbiorców. Dlatego tak istotne jest ciągłe rozwijanie kompetencji biznesowych, tworzenie silnego merytorycznie zespołu, dobrej oferty, prowadzenie skutecznej sprzedaży przy jednoczesnym dbaniu o działalność operacyjną związaną np. z finansami, prawem, pracownikami etc.

Dla kogo: Program InQbacji skierowany jest do firm (uczestnicy muszą mieć założoną firmę), które: istnieją nie dłużej niż 2 lata; działają na terenie województwa wielkopolskiego; są innowacyjne, tj. produkt, usługa, sposób organizacji można określić jako innowacyjne, nowe, wyróżniające się od innych i wyprzedzające trendy. W ramach Programu InQbacji organizatorzy oferują: Doradztwo biznesowe (pozyskiwanie finansowania, komunikacja i budowanie zespołów, strategie, własność intelektualna). Powierzchnię biurową i laboratoryjną w PPNT. Wsparcie finansowe do 27 tys. zł na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Więcej informacji: Anna Tórz tel.: 61 622 69 60 tel. kom.: +48 664 353 401 e-mail: anna.torz@ppnt.poznan.pl

Projekt "Indywidualne Plany InQbacji Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego nowym narzędziem wspierania firm w początkowej fazie działalności" jest finansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw. Celem projektu jest zapewnienie kompletnego pakietu usług inkubacyjnych firmom w początkowej fazie działalności, stworzenie im warunków do dynamicznego rozwoju oraz realizacji celów biznesowych. Całkowita wartość projektu: 948 438,50 PLN Kwota dofinansowania (EFRR): 593 548,19 PLN.

Zapisy na stronie organizatora.

Zobacz ppnt.poznan.pl/wsparcie-finansowe-doradztwo-dla-startupow-spotkanie-informacyjne/