Pracownia Ekonomii Społecznej ładne rzeczy

Spotkanie informacyjne z Kluczowymi Doradcami Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej

2019-11-21 ( czwartek )
11:00-13:00
Pracownia Ekonomii Społecznej, ul. Św. Marcin 57

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej lub osób fizycznych chcących założyć podmiot ekonomii społecznej/przedsiębiorstwo społeczne. Podczas spotkania zostanią omówione rodzaje oferowanego wsparcia, w tym: wsparcie finansowe (np. wsparcie dotacyjne i pomostowe na utowrzenie miejsc pracy), doradztwo ogólne (np. zakłądanie PES z uwzględnieniem róznorodnych form prawnych i typów), doradztwo biznesowe (np. doradztwo branżowe związane z podmiotem prowadzonej działalności), doradztwo specjalistyczne (doradztwo prawne, księgowośc i podatki, marketing itp.), szkolenia, kursy zawodowe.