Wydarzenia na planie Pokaż na planie

Energetyka w służbie geopolityki - spotkanie

2020-03-11 ( środa )
18:00-19:30
Cyryl Club, ul. Młyńska 14, Poznań

U progu trzeciej dekady XXI w. koncepcję Energiewende (tzw. zwrotu energetycznego) można rozpatrywać w dwóch płaszczyznach: polityczno-ideologicznej oraz społeczno-ekonomicznej, a także w trzech zasadniczych wymiarach: narodowym, regionalnym i globalnym.

Dlatego zasadne jest, z punktu widzenia polskiego interesu narodowego, prześledzenie możliwych pól współpracy, jak i rywalizacji pomiędzy Polską a RFN na tle zagadnień związanych z sektorem elektroenergetycznym, ponieważ pozostaną one nie bez znaczenia dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń.

Jaka jest rola energii w geopolityce? Czy Energiewiende może być punktem zwrotnym niemieckiej geopolityki?

Na te i inne pytania odpowie dr Witold Ostant: główny analityk Instytutu Zachodniego, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, politolog zajmujący się polityką energetyczną RFN oraz bezpieczeństwem energetycznym Polski.

Zobacz www.facebook.com/events/1081114552222168/