""

Bezpieczeństwo imprez masowych z perspektywy organizatora oraz organu wydającego zezwolenie - online

2020-04-29 ( środa )
10:00-14:00
online

Prowadzący: Ryszard Marek - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa, radca prawny, wieloletni dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Krakowa realizujący zadania związane z bezpieczeństwem i organizacją imprez masowych.

Korzyści i cele szkolenia:

  • Gruntowne zaznajomienie ze wszystkimi regulacjami formalno-prawnymi w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych.
  • Całościowe omówienie kluczowych kwestii dotyczących zasad i procedur przygotowania wniosków o wydanie zezwolenia na organizacje imprez Podniesienie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności praktycznych osób odpowiedzialnych za wydawanie decyzji zezwalających na organizację imprez masowych w organach administracji samorządowej oraz osób zatrudnionych w podmiotach organizujących imprezy masowe, których zadaniem jest przygotowanie masowych, zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie trwania imprez i po ich zakończeniu na przykładach imprez masowych organizowanych w dużych i małych aglomeracjach

Podniesienie kwalifikacji ,wiedzy i umiejętności praktycznych osób odpowiedzialnych za wydawanie decyzji zezwalających na organizację imprez masowych w organach administracji samorządowej oraz osób zatrudnionych w podmiotach organizujących imprezy masowe, których zadaniem jest przygotowanie dokumentacji w zakresie uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej oraz organizacja imprezy masowej.

Co to jest webinarium i jak będzie realizowane?

  • Spotkanie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
  • Uczestnicy będą widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
  • Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie uczestnicy mogą zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części spotkania w sesji pytań i odpowiedzi.
  • Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, aby móc zabierać głos.
  • Kamera w komputerze nie jest konieczna.
  • Po przesłaniu karty zgłoszenia uczestnicy otrzymają na wskazany adres unikalny link do webinarium (wirtualnej sali).
  • Korzystanie z webinariów jest bardzo proste. Mozliwość testowego połączenia we wskazanym przez organizatora terminie.
  • Po spotkaniu uczestnicy otrzymają mailem elektroniczne materiały a certyfikat ukończenia zostanie przesłany, w zależności od preferencji, pocztą lub mailem

Kontakt: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze, aleja Niepodległości 16/9, 68-048 Zielona Góra, tel. 68 453 22 09, 68 453 22 07, fax: 68 419 90 97,68 419 90 98, szkolenia@frdl.org