Wydarzenia na planie Pokaż na planie
Praca projektowa

Praca projektowa - nowe wyzwania dla biznesu

2020-10-21 ( środa ) – 2020-10-23 ( piątek )
16:30-20:00
Internet

Urząd Miasta Poznania oraz Get Better Beata Zięba zapraszają na bezpłatne, trzydniowe warsztaty online pt. "Praca projektowa - nowe wyzwania dla biznesu".

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych umiejętności związanych z praca projektową kreowaniem atmosfery współpracy zespołowej oraz tworzeniem i wdrażaniem projektów. Szkolenie ma także zwiększyć poziom umiejętnosci związanych z diagnozowaniem otoczenia zewnętrzenego i wewnętrzego organizacji. Celem praktycznego warsztatu jest także zapoznanie uczestników z etapami pracy projektowej oraz elementami zarządzania zaspołem projektowym. Wazne jest także wskazanie możliwych źródeł finansowania projektów rozwojowych w organizacji.

KORZYŚCI: Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności związane z efektywnym analizowaniem potrzeb uzytkowników (klientów, partnerów biznesowych), planowaniem pracy, generowaniem różnorodnych pomysłow. Dzięki udziałowi w szkoleniu będą potrafili planować pracę zespołu projektowego i efektywnie monitorować postępy prac, będą potrafili użyć odpowiednich metod i technik, pozwalających na kreatywne podejście do problemów i stosowanie odpowiednich narzędzi.

UCZESTNICY: Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MSP i osób, które planują podjęcie działalności gospodarczej, zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej i negocjacji biznesowych.

Szkolenie jest praktycznym warsztatem i wymaga aktywności uczestników i pracy w grupach, stąd prośba by do szkolenia dołączyć z włączoną kamerą i mikrofonem.

Program szkolenia: 

1. Zmiana podejścia do planowania projektów - kryzys światowy, kryzys w organizacji

2. Logika myślenia projektowego

3. Potrzeby klientów, trendy vs. potencjał organizacji

4. Metody diagnozowania potrzeb klientów - element konieczny w organizacji

5. Jaką metodę pracy projektowej wybrać - wybrane metody i metodologie pracy projektowej

6. Planowanie pracy projektowej - jak działać efektywnie online i offline

  • Kompetencje koordynatora projektu
  • Tworzenie koncepcji projektu
  • Planowanie realizacji projektu - tworzenie harmonogramów

7. Zarządzenie projektem i zespołem projektowym

  • Komunikacja w zespole projektowym
  • Monitorowanie przebiegu projektu
  • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
  • Dokumentowanie realizacji projektu

8. Trudne sytuacje w pracy projektowej

9. Trudności we wprowadzaniu zmian i innowacji

10. Budżetowanie projektów

11. Pozyskiwanie środków na realizację projektów

Termin: 21 - 23 października 2020 r., godz. 16.30 - 20.00

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia. 

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący: Beata Zięba

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

  • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Zapraszamy serdecznie!