Na czarnym tle umieszczono pastelowo-zielony znak # oraz biały napis zamek online.

#ZAMEKONLINE "To wróci. Przeszłość i przyszłość pandemii" Debata II: Demokracja i państwo w czasie pandemii.

2020-11-17 ( wtorek )
17:00
CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82

Druga debata z cyklu "To wróci. Przeszłość i przyszłość pandemii" dotyczyć będzie trójkąta: państwo - demokracja - wirus. Uczestników debaty zapytamy o to, jakim wyzwaniem dla państwa (decyzyjnym, organizacyjnym, ideologicznym) okazała się pandemia i czy państwo wyzwaniu sprostało. W czym zawiodło, w czym okazało się skuteczne? Będziemy rozmawiać także o tym, czy pod wpływem pandemii w organizacji państwa coś uległo zmianie i czy zmiana ta ma charakter trwały. 

W trakcie pandemii przekonaliśmy się, że skuteczne ograniczanie ekspansji wirusa zależy od sprawności instytucji państwa, jasności przepisów i zaufania społecznego. W pierwszej fazie pandemii wysoki poziom zaufania (albo strachu) oraz pragnienie bezpieczeństwa sprzyjały koncepcji państwa zamkniętego - odizolowanego od świata i samowystarczalnego. Jednakże doświadczeń przemawiających za odejściem od tej koncepcji nie brakowało ani wtedy, ani dziś - w wymiarze globalnym i w obszarze lokalnym. Wszyscy pamiętamy, że zamknięcie chińskich fabryk produkujących maseczki spowodowało brak maseczek w Europie. Wszyscy wiemy, że ewentualna produkcja szczepionki będzie wymagała globalnej współpracy na pięciu kontynentach. Z kolei na poziomie lokalnym spontanicznie podejmowane działania pomocowe okazywały się skuteczniejsze od zarządzeń odgórnych. 

Po części dynamika ta jest zrozumiała: druga faza pandemii to pogłębiający się stan niepewności, którym nie da się zarządzać "narodowymi" metodami. Rozwiązań trzeba szukać gdzie indziej. Czy należało skorzystać z konstytucjonalnej możliwości i wprowadzić stan wyjątkowy? Czy uchwalane nadzwyczajne ustawy dają konkretne narzędzia do działania czy raczej pogłębiają prawny chaos? Co z prawem obywateli do demonstracji? Czy pandemia stała się okazją dla władzy do osłabienia demokracji? I wreszcie: czy w wyniku mierzenia się z pandemią ma szanse wyłonić się zalążek innego, nowego ustroju (lub przynajmniej: sposobu organizacji państwa)? A zatem: mocne i słabe strony państwa, relacje między władzą a społeczeństwem, sposoby komunikacji, strategie działania, możliwości prawne - o tych kwestiach, wraz z właściwymi im napięciami i zależnościami, chcemy porozmawiać podczas drugiej debaty.

Paneliści: Joanna Krakowska, Beata Siemieniako, Tomasz Markiewka

Prowadzenie: Joanna B. Bednarek, Przemysław Czapliński

Spotkanie on-line /do zobaczenia na fb ck zamek i zamek czyta

opr.sw

Zobacz https://ckzamek.pl/