plakat

Lista Uczestników Powstania Wielkopolskiego - inauguracja projektu

2019-02-16 ( sobota )
11:00
poznański Ratusz, ul. Stary Rynek 1

Inauguracja będzie ukoronowaniem mozolnej, blisko 3-letniej, pracy 40 wolontariuszy - członków i sympatyków WTG Gniazdo - którym udało się spisać blisko 90 tys. uczestników Powstania Wielkopolskiego z ok. 650 źródeł.

Ten niezwykły spis powstał dzięki inicjatywie Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo z okazji setnej Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Już wkrótce każdy zainteresowany będzie mógł sprawdzić, czy jego przodek brał udział w tym wielkim, zwycięskim zrywie narodowym. A co najważniejsze - wśród spisanych osób znajdują się nie tylko sami Powstańcy, którzy brali w nim udział z bronią w ręku w bezpośrednich walkach. Wśród wymienionych w Projekcie nazwisk znajdą się także ci, którzy przyczynili się do ostatecznego zwycięstwa, a zatem dane sanitariuszek, kucharek, bohaterskich lekarzy, wspierających działaczy, księży, harcerzy, osób zajmujących się aprowizacją, wspomagających Powstanie finansowo i w inny sposób. Z pewnością Projekt docenią również naukowcy, dziennikarze a także wszyscy, którym temat Powstania Wielkopolskiego jest bliski.  Dotychczas w żadnej pojedynczej publikacji nie spisano wszystkich osób biorących udział w Powstaniu Wielkopolskim. W internetowej wyszukiwarce będzie można sprawdzić dane nazwisko, podstawowe informacje o danej osobie i źródło, z których korzystali pracujący nad projektem wolontariusze. A co najważniejsze - projekt nadal będzie otwarty, więc dane będzie można uzupełniać o kolejne odnalezione źródła i dokumenty. Chociaż projekt nie przewiduje umieszczania pełnych biogramów uczestników Powstania, a dane będą ograniczone do podstawowych dostępnych informacji o danej osobie (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, data zgonu i miejsce pochówku, oddział i stopień lub status społeczny) to wskazanie źródeł, w której będzie można poszukać dalszych informacji, z pewnością będzie dużym wsparciem dla badaczy Powstania Wielkopolskiego, opracowujących biogramy, dziennikarzy i innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Uroczysty start projektu odbędzie się 16 lutego 2019 roku o godzinie 11.00. Ta data została wybrana nie bez przyczyny. To setna rocznica zawarcia rozejmu w Trewirze, kończącego Powstanie Wielkopolskie. Inauguracja wydarzenia odbędzie się bardzo uroczyście w poznańskim Ratuszu, w Sali Renesansowej. W programie uroczystości m.in.:  omówienie Projektu, przedstawienie życiorysów wybranych powstańców, przedstawienie strony IPN o Powstaniu, uroczyste uruchomienie Projektu oraz koncert fortepianowy muzyki dawnej - prof. Andrzej Tatarski. 

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, jednak ze względu na duże zainteresowanie  i ograniczoną liczbę miejsc, prośba o zapisy poprzez wypełnienie formularza online.

Zobacz www.wtg-gniazdo.org