Raport o stratach wojennych Poznania 1939-1945

W Urzędzie Miasta odbyła się uroczysta promocja "Raportu o stratach wojennych Poznania 1939-1945" pod redakcją Andrzeja Saksona i Andrzeja Skarzyńskiego.

Raport - grafika artykułu
Raport

Raport opracowany został przez zespół ds. ustalenia wartości strat powstałych w związku z wojną i okupacją niemiecką w latach 1939-45 powołany przez Prezydenta Miasta Poznania. Zadaniem zespołu było oszacowanie strat w zabytkach i dobrach kultury bez względu na ich formę własności. Dane prezentowane w raporcie mają charakter szacunkowy, co wynika ze stanu dokumentacji. Są jednak rzetelne i sprawdzalne. Obejmują informacje o zniszczeniach miasta we wrześniu 1939 r., szkody wyrządzone podczas bombardowań lotniczych w 1941 i 1944 r. oraz największe straty, jakie poniosło miasto podczas walk o Poznań w styczniu i lutym 1945 r. Oprócz danych liczbowych, w raporcie prezentowane są liczne zdjęcia ilustrujące zniszczenia.

Raport został wydany nakładem Wydawnictwa Miejskiego.

sieci społecznościowe