GIMNAZJALIŚCI NA STUDIA - Akademia Młodego Ekonomisty na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zaprasza!

Ruszyły zapisy na zimową edycję zajęć Akademii Młodego Ekonomisty - programu edukacji ekonomicznej dla uczniów gimnazjów, prowadzonego z inicjatywy Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, dzięki któremu pod okiem wykładowców akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu ma szansę kształcić się 120 gimnazjalistów. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem pełni Minister Edukacji Narodowej. Zapisy potrwają do 19 września 2013r. i przyjmowane są pod adresem www.gimversity.pl

Pierwsze zajęcia rozpoczną się 17 października 2013r. Każdy semestr to sześć 1,5 godzinnych spotkań o tematyce ekonomiczno-gospodarczej. Na wykładach, prowadzonych przez nauczycieli akademickich i praktyków biznesu, młodzież zapoznaje się z podstawami funkcjonowania gospodarki oraz zjawiskami ekonomicznymi i biznesowymi, mającymi wpływ na życie codzienne. Zajęcia na AME mają charakter interaktywny - są połączeniem wykładu, dyskusji i prac warsztatowych. Wykłady prowadzone są przez wykładowców akademickich, a w realizacji warsztatów pomagają studenci kierunków ekonomicznych. Na aktualny semestr zaplanowano zajęcia z zakresu zarządzania ryzykiem, marketingu, społecznej odpowiedzialności biznesu, GPW i strategii inwestycyjnych oraz technik szybkiego uczenia się.

Każdy student Akademii otrzymuje indeks, do którego zbiera pieczątki potwierdzające obecność na zajęciach. Obecność na 4 z 6 spotkań uprawniają uczestnika do otrzymania dyplomu ukończenia AME. Semestr zajęć kończy się testem wiedzy i wręczeniem wartościowej nagrody dla najlepszego studenta.

W ramach Akademii organizowane są również edukacyjne zajęcia dla rodziców prowadzone przez specjalistów z obszaru pedagogiki, psychologii i socjologii. Podejmują one ważne z punktu widzenia procesu wychowawczego tematy i dotyczą między innymi o roli i znaczenia kieszonkowego, efektywnej edukacji czy kreatywnych metod rozwiązywania konfliktów z dzieckiem.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje na temat programu zajęć AME, harmonogramu i miejsca spotkań dostępne są na: www.gimversity.pl