A tymczasem w przedszkolach...

Lato, a więc z babcią nad morze, z rodzicami nad jezioro albo w góry-  i  co potem? Potem wielu przedszkolaków spędza letni czas w naszych placówkach. Czy dzieciaki chętnie korzystają z atrakcji, jakie oferują im przedszkola? U nas odpoczywają i bawią się dzieci z pięciu innych placówek, oprócz naszych przedszkolaków- mówi Teresa Grad, dyrektor Przedszkola nr 148. Chyba jest im u nas dobrze, bo niektóre narzekają, że są w tygodniu takie dni, jak niedziela. Bo wtedy przedszkole jest zamknięte. Nie dziwię się wcale. Mamy przepiękny ogród, mnóstwo atrakcyjnych przyrządów do zabawy, hamaki na drzewach, a nawet wycieczki do Aquanetu, na tak zwany "wodne" dni. Nasze dzieci są fajne. My w wakacje codziennie uczymy się angielskiego, bo to przecież jest przyjemność, a nie kara i nasze przedszkolaki z tego także potrafią się cieszyć.

Na czas wakacji Przedszkole nr 148 nie realizuje idei Planu Daltońskiegho, co czyni z powodzeniem podzcas pozostałych miesięcy. Warto wspomnieć, że w tym roku Przedszkole to obchodziło niezwykle ważny jubileusz - 40 lat istnienia placówki. Z tej okazji warto przyjrzeć się z bliska, dlaczego miejsce to jest tak niezwykłe

A tymczasem w przedszkolach...
A tymczasem w przedszkolach...

Ważną datą w historii tej placówki jest 20 listopad 2014 r. Właśnie wtedy Przedszkole nr 148 zostało wpisanie na światową listę Dalton International School i uzyskało Certyfikat Member of Dalton International. Już pół roku później, przedszkole to będzie mogło się poszczycić Certyfikatem Przedszkola Daltońskiego. Tym samym wpisane zostaje na polską i światową listę Dalton International School, stając się pierwszą placówką daltońską na terenie Poznania i Wielkopolski.

Czym właściwie charakteryzuje się plan daltoński? Jest to swoista idea, styl pracy, organizacji oddziału oparty na: samodzielności, odpowiedzialności, współpracy i refleksji. Edukacja daltońska pozwala dzieciom na swobodę w wykonywaniu działań we własnym tempie i czasie, naukę odpowiedzialności za siebie i innych, brania pod uwagę zdania pozostałych osób, nabywania umiejętności oceniania swojej własnej pracy, dokonywania wyborów, naukę współpracy w grupie czy budowaniu wiary we własne możliwości.

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w "Małych Europejczykach" prowadzone są na wysokim poziomie. Są one bowiem dostosowane do przedstawionego planu, a także
do możliwości rozwojowych dzieci. Dzięki zaangażowaniu Pani Dyrektor Teresy Grad, pracowników administracji i obsługi czy profesjonalnej kadry pedagogicznej, możliwa jest praca zgodnie z założeniami pedagogiki planu daltońskiego. Nauczyciele wyznaczają dzieciom różne zadania i zachęcają do realizacji ich pomysłów. Są dla nich wsparciem i traktują każdego indywidualnie. Jednak nie wyręczają dzieci w zadaniach - pozwalają, aby same próbowały rozwiązać problem. Odpowiednio urządzona jest także przestrzeń edukacyjno-zabawowa w Przedszkolu nr 148. W tym celu wyposażono placówkę w materiały, takie jak: tablice zadań, zegary, sygnalizatory i inne pomoce dydaktyczne wizualizujące zadania i obowiązki dziecka. Dzięki sali zajęć i przedszkolnym korytarzom wyposażonym w różnorodne kąciki zainteresowań, można indywidualnie wspierać i rozwijać każde dziecko w grupie.

W Przedszkolu nr 87 w Poznaniu w ramach letnego dyżuru także wiele się dzieje. Jedną z głównych idei przedszkola jest przygotowanie dzieci do życia w zróżnicowanym społeczeństwie, toteż po raz pierwszy dzieci bawią tam i integrują się  w grupach mieszanych, mogą też same decydować o tym, w której grupie chcą być, z jaką nauczycielką czy z którymi rówieśnikami. Wypracowywane są wspólne zasady zachowania, a gdy czasem zdarzyu się jakiś konflikt, przedszkole kładzie duży nacisk na rozmowę. Przedszkole posiada ogród oraz taras. Gdy pogoda sprzyja, zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu. Nie brakuje tam  zabaw z wodą,, są tam także  wyspy z piaskiem, drewniane domki, kłody z drewna, czy tory wspinaczkowe. W ogrodzie rosną warzywa i kwiaty, jest też łąka, na której są domki dla owadów.

Z kolei w  Przedszkolu 47 w Poznaniu latem , podczas dyżuru, odbywają się zajęcia, podczas których kładzie się nacisk na kwestie związane z bezpieczeństwem podczas wakacji oraz znajomością mapy Polski. Organizowane są też słuchowiska i czytanie bajek. Sierpniowe hasło przedszkola to "Wakacje wkoło bajek." Podobnie jest w Przedszkolu nr 28. Niektóre dzieci są w placówce po dwa dni; błyskawicznie zmienia się liczba przedszkolaków. Trzeba więc na bieżąco dopasowywać zajęcia do ich wieku i zainteresowań - mówi  dyrektor przedszkola Alina Witkowska.