AKTUALNE EDUKACYJNE PROGRAMY POMOCOWE DLA SAMORZĄDÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z SAMORZĄDEM LOKALNYM

Jakie źródła pomocy w zakresie edukacji są dostępne tu i teraz ? Gdzie i o jaką pomoc się ubiegać - jak poszukiwać szczegółowej informacji ? Jakie są sposoby na pozyskiwanie funduszy ?
Na wszystkie te pytania odpowiedź znaleźć można poprzez Regionalny Ośrodek Informacji Europejskiej - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.

Załączniki