AUTOMATYCZNE POWIADAMIANIE O NOWYCH OFERTACH PRACY W SERWISIE

Od ponad tygodnia w Poznańskim Serwisie Oświatowym działa automatyczne powiadamianie o nowej ofercie pracy lub zgłoszeniu nauczyciela. Zasada działania systemu jest następująca:
I. Nowe zgłoszenie od nauczyciela
1. nauczyciel wprowadza swoje dane i nauczane przedmioty na formularzu, następnie go wysyła
2. w bazie danych zapisywana jest informacja o zgłoszeniu (ale z założoną blokada na pełne dane osobowe - nie jest widoczna publicznie)
3. administrator może wyedytować i odblokować zgłoszenie
4. w momencie odblokowania oferty wyświetlany jest formularz ze szkołami, które złożyły oferty pracy dla nauczycieli nauczających podanych przedmiotów (oferty musza być ważne w przedziale pokrywającym się z aktualna data oraz być odblokowane)
5. administrator poprzez zaznaczanie checkboxow na liście decyduje, do których szkół wysłać zgłoszenie mailem
6. zatwierdza i wysyła maile
II. Nowa oferta pracy
działa analogicznie, tylko że dopasowywane są zgłoszenia nauczycieli do podanej oferty
W związku z powyższym prosimy o podawanie adresu e mail przez nauczycieli poszukujących pracy w poznańskich placówkach. Pozwoli to na szybsze poinformowanie Państwa w przypadku wpłynięcia odpowiedniej oferty.