Dziękujemy za przyłbice!

W imieniu Poznańskich Szkół dziękujemy serdecznie Centrum Zaawansowanych Technologii UAM za okazane wsparcie. Bez Waszej pomocy nie bylibyśmy w stanie tak kompleksowo podejść do tematu zabezpieczenia zdrowia uczniów i pracowników poznańskiej oświaty.

Przyłbice od UAM
Przyłbice od UAM

Poznańskie szkoły otrzymały bezpłatnie 1500 przyłbic od Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Taka ilość pozwoliła w znacznym stopniu właściwie zabezpieczyć uczniów, nauczycieli i pracowników poznańskich placówek oświatowych, a co za tym idzie zachować rygorystyczne normy opracowane przez GIS.

- Serdecznie dziękujemy za przyłbice przekazane przez Centrum Zaawansowanych Technologii UAM dla nauczycieli oraz pracowników Zespołu Szkół Samochodowych. Otrzymane wsparcie pozwoliło na sprawne przeprowadzenie zarówno egzaminów maturalnych, jak i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa. Z pewnością poprawiło to komfort psychiczny pracowników i zdecydowanie wpłynęło na jakość ich pracy, ze względu na towarzyszący wszystkim stres spowodowany sytuacją epidemiczną -  powiedział Marek Gabryelewicz, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu.

- Dyrektorzy z Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Handlowych zajęli się koordynacją w obszarze dystrybucji przyłbic wśród szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań. Dzięki wsparciu Centrum Zaawansowanych Technologii UAM tegoroczna matura, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jak i egzamin ósmoklasisty mogły odbyć się z zachowaniem wszelkich norm. Bezpieczeństwo uczniów było kwestią priorytetową i bez wsparcia ze strony Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu byłoby ciężkie do zrealizowania - powiedział Wiesław Banaś, Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty.