E-LOCAL czyli elektroniczne uczenie się języków i kultur

Wydział Oświaty wraz z XVI Liceum Ogólnokształcącym zaangażował się w projekt E-LOCAL czyli Elektroniczne Uczenie się Języków i Kultur. Projekt ten, pod nadzorem Komisji Europejskiej, został zrealizowany w ramach programu Kształcenia Ustawicznego i był koordynowany przez Uniwersytet Boloński.

Pierwszy etap projektu realizowany był w latach 2010-2012 i polegał na stworzeniu kursów kursów e-learningowych dla sześciu mniej znanych języków Unii Europejskiej: polskiego, fińskiego, włoskiego, portugalskiego, węgierskiego i flamandzkiego.

Skład zespołu realizującego projekt to 6 uniwersytetów oraz 3 szkoły średnie: w tym XVI LO z Poznania.

Projekt był kilkufazowy, nastawiony na promowanie wielojęzyczności wśród obywateli UE. Kurs dla każdego z języków opiera się na koncepcji podróżnika, który wiitualnie przybywa do jednego z sześciu krajów. Mówi on po angielsku, ale nie zna języka kraju do którego przybył. Stykając się z codziennymi sytuacjami ma on nauczyć się podstawowych zwrotów i konstrukcji umożliwiających komunikację oraz poznać elementy kultury danego kraj. Każdy z kursów składa się z kilku rozdziałów tematycznych, w ramach których uczący się poznaje słownictwo, zagadnienia gramatyczne, elementy kulturowe, język życia codziennego danego kraju oraz rozwiązuje szereg ćwiczeń językowych i komumkacyjnych. Nauka odbywa się za pośrednictwem języka angielskiego.

Efekt docelowy kursu e-learningowego to znajomość wybranego języka na poziomie podstawowym oraz ogólna wiedza o kulturze danego kraju w szerokim zakresie tematycznym od sztuki po kuchnię. Każdy z kursów składa się z kilku rozdziałów tematycznych, w ramach których uczący się poznaje słownictwo, zagadnienia gramatyczne, elementy kulturowe, język życia codziennego danego kraju oraz rozwiązuje szereg ćwiczeń językowych.

Aby zacząć kurs zapraszamy na stronę http://elocal.poznan.pl/