Edukacja przez Internet w poznańskich szkołach

W czasie epidemii ciężko jest znaleźć rozwiązania, które w pełni zadowoliłyby zarówno uczniów jak i nauczycieli. Dlatego dyrektorzy poznańskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych starają się wprowadzić takie rozwiązania, które sprostają wszystkim oczekiwaniom.

eSzkoła
eSzkoła

Podczas gdy placówki oświatowe są zamknięte i tradycyjne metody nauczania nie mogą być stosowane, należy korzystać z bogatej bazy dostępnych narzędzi do pracy zdalnej. Co więcej, z każdym dniem rozwiązań przybywa, a wiele z wcześniej istniejących dostosowuje się do zaistniałej sytuacji i zwiększonej potrzeby korzystania z nich. Dość często nauczyciele mogą mieć problem ze znalezieniem odpowiedniego narzędzia do e-edukacji, ponieważ ciężko jest wypróbować wszystkie z nich i znaleźć to najlepsze. Dlatego warto korzystać z programów lub usług z którymi mieliśmy już styczność i potrafimy się nimi posługiwać.

- Od 11 marca 2020 wykorzystujemy dziennik elektroniczny MOBI, platformę MOODLE oraz komunikator (poczta służbowa). Planujemy wdrożenie platformy rekomendowanej przez MEN Suite (Google), aby ułatwić pracę on-line. Jednak nie będziemy mieć wpływu na zmianę ograniczeń sprzętowo-internetowych użytkowników w warunkach domowych, które mogą wystąpić. Cieszy nas fakt, że rodzice uczniów wielokrotnie dziękowali nam za podjęte działania w zakresie pracy zdalnej -  mówi Katarzyna Kordus, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Kantego w Poznaniu

Kanał edukacyjny on-line

Telewizja Polska we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiła pierwszy kanał edukacyjny on-line. Nowe pasmo jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i nauczycieli podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Na  stronie tvp.vod.pl w godzinach 9.00-13.00 w sekcji "eSzkoła" uczniowie i nauczyciele mogą znaleźć wartościowe materiały dotyczące wybranego zagadnienia.

- formy pracy zdalnej podejmowane przez nauczycieli zależą od kilku czynników, takich jak: specyfika przedmiotu, czy jest on realizowany w stopniu podstawowym czy rozszerzonym, czy jest to klasa I, II lub III, jakie możliwości sprzętowe posiada nauczyciel i jego uczniowie oraz od docelowej grupy uczniów. Obowiązkowo każda klasa ma założonego mail"a, na który nauczyciele zgodnie z tygodniowym planem lekcji wysyłają materiały do lekcji. Materiały przesyłane jako załączniki obejmują: prezentacje w programie PowerPoint lub Prezi, karty pracy, linki do utworów audio oraz filmów i ćwiczeń na platformach edukacyjnych wydawnictw, a także nagrania w formacie mp3 i mp4. Obszerniejsze materiały multimedialne umieszczane są na dysku Google nauczycieli, a następnie udostępniane uczniom. Oprócz tego pojedynczy nauczyciele prowadzą zajęcia live z uczniami poprzez wideokonferencję (w programie Zoom), nagrywają filmy i umieszczają je na Youtube, szkolnym radiu "Radiowa Piętnastka" lub na dysku Google. Ponadto wykorzystywane są platformy do nauki zdalnej np: LearningApps, Google Classroom i Testportal, a także strona e-podręczniki. Oprócz tego nauczyciele odsyłają do stron: ninateka, e-podręczniki oraz materiały na stronie www.gov.pl - opowiada nam o pracy swojej szkoły Grażyna Lach, dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu.

Ponadto w XV LO przeprowadzona została ankieta, która miała odpowiedzieć na kilka istotnych pytań, dzięki którym praca zdalna mogłaby przebiega sprawniej i efektywniej. Poniżej prezentujemy wyniki:

  • generalnie uczniowie nie mają problemu z dostępem do komputera z Internetem, jednak 3,8% uczniów go nie ma,
  • niemalże 100% uczniów posiada telefon komórkowy z dostępem do Internetu (stałym lub ograniczonym),
  • blisko 20% nie ma dostępu do programów biurowych (typu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint  lub innych pokrewnych),
  • 21,7% uczniów nie ma możliwości nagrywania wiadomości głosowej lub wideo,
  • uczniowie preferują rozwiązywanie obowiązkowych zadań w godzinach zgodnych z planem lekcji lub do nich zbliżonych (np. w godz. 8.00 - 16.00),
  • ze względu na ograniczenia z dostępem do komputera (np. jest jeden komputer w domu, z którego korzystają i rodzice, i rodzeństwo) uczniowie widzą możliwość przeprowadzenia obowiązkowych testów np. do godz. 17.00-18.00.

Nauka Zdalna

Przypominamy również, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowało rekomendacje dotyczące materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół.

Epodreczniki.pl, podręcznik internetowy "Włącz Polskę", portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Więcej informacji na stronie internetowej MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

Zdalne lekcje

Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych - wszystko to można znaleźć na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje.