Ekolekcje w szkołach

Dzieci dowiedzą się, jak prawidłowo segregować odpady i dbać o środowisko. Wszystko za sprawą Ekolekcji, organizowanych przez Miasto Poznań i Związek Międzygminny GOAP. Akcja jest skierowana do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

Dzieci dowiedzą się, jak prawidłowo segregować odpady i dbać o środowisko - grafika artykułu
Dzieci dowiedzą się, jak prawidłowo segregować odpady i dbać o środowisko

Ekolekcje są poświęcone ochronie środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zasad prawidłowej segregacji odpadów. Celem akcji jest kształtowanie prawidłowych zasad postępowania już od najmłodszych lat. 

Zajęcia są bezpłatne i trwają około 45 minut. Obejmują część teoretyczną i praktyczną. Uczestnicy Ekolekcji poznają zasady segregacji odpadów, a potem weryfikują wiedzę w trakcie zabaw i konkursów. Zadania i prezentacje są dostosowane do wieku dzieci. Termin przeprowadzenia zajęć jest ustalany indywidualnie z każdą placówką. Po ich zakończeniu uczniowie otrzymują dyplomy oraz drobne upominki. 

Ekolekcje prowadzą pracownicy ZM GOAP i Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. Udział w nich biorą także nauczyciele i szkolni opiekunowie dzieci, którzy dodatkowo otrzymają od organizatora poradnik (w formie elektronicznej), pozwalający rozwijać i poszerzać wiedzę pozyskaną w czasie zajęć. W materiałach znajdą się m.in. informacje, jak w kilka lub kilkanaście minut wykonać ciekawe zabawki z odpadów. 

Zgłoszenia do udziału w zajęciach dokonuje się przez formularz zamieszczony na stronie internetowej www.goap.org.pl, w zakładce edukacja/ekolekcje. Jest to możliwe przez cały rok szkolny. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerami tel. 533 293 895/61 646 7453 oraz adresem e-mailowym: ekolekcje@goap.org.pl.

AJ

sieci społecznościowe