Ferie zimowe - zapraszamy do naboru w Otwartym Konkursie Ofert

Wydział Oświaty zaprasza organizacje pozarządowe do aplikowania w Otwartym Konkursie Ofert w priorytecie pn. "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas wakacji letnich i ferii zimowych."

Otwarty Konkurs Ofert - grafika artykułu
Ferie zimowe - Otwarty Konkurs Ofert

Szczegóły dotyczące sposobu składania ofert oraz procedurawania przy konkursie znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w systemie do obsługi dotacji w Urzędzie Miasta Poznania pn. Witkac.pl.

sieci społecznościowe