Komunikaty

Ważne komunikaty: Umów wizytę w UMP  Koronawirus 

GIRL2LEADER w XX LO im. K.I. Gałczyńskiego

XX Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego w Poznaniu obchodziło w poniedziałek (12.10.2020 r.) Międzynarodowy Dzień Dziewczyn

GIRL2LEADER w XX LO - grafika artykułu
GIRL2LEADER w XX LO/ źródło: http://www.xxlopoznan.edu.pl/2020/10/12/girl2leader/

GIRL2LEADER to projekt kierowany do dziewcząt, które angażują się w działalność samorządów i organizacji społecznych. Poprzez warsztaty doskonalące i wzmacniające kompetencje przydatne w życiu publicznym oraz spotkania i rozmowy z aktywnymi kobietami pełniącymi role liderek, Girl2Leader służy wspieraniu i edukacji młodych liderek - tak, aby w dłuższej perspektywie zwiększył się udział kobiet w życiu publicznym czy biznesowym. Celem tego projektu, realizowanego pod patronatem Senatu RP, jest wyrównywanie szans na proporcjonalną reprezentację kobiet i mężczyzn w instytucjach publicznych. 

XX LO im. K.I. Gałczyńskiego, które od czterech lat z powodzeniem realizuje projekt, w tym roku włączyło się tym samym w światowe obchody Międzynarodowego Dnia Dziewcząt - święta ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu zwrócenia uwagi na bariery, jakie napotykają dziewczęta na drodze do rozwoju pełnego potencjału. Przy tej okazji różne instytucje i agendy związane z szeroko pojętą edukacją i wychowaniem organizują warsztaty, zajęcia i akcje mające na celu wzmacnianie potencjału dziewcząt.

- "Warto przypomnieć, że w tym roku przypada 25. rocznica IV Światowej Konferencji ONZ w sprawie Kobiet, na której przyjęto globalny program na rzecz wspierania praw i wzmacniania pozycji kobiet i dziewcząt na całym świecie. Girl empowerment, czyli upełnomocnienie dziewcząt to światowy megatrend, który od kilku lat jest także coraz bardziej obecny w Polsce. Cieszę się, że w tym roku XX LO oraz wiele innych instytucji edukacyjnych w całej Wielkopolsce włączyło się ze wspaniałymi inicjatywami w Międzynarodowy Dzień Dziewcząt" - mówi Marta Mazurek, Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania, która wspiera projekt Girl2Leader i której idea wzmacniania potencjału rozwojowego dziewcząt jest szczególnie bliska. Cieszymy się, że jako Wydział Oświaty i Wychowania Miasta Poznania mogliśmy również wesprzeć te działania, które wpisują się w szereg ciekawych wzmacniających projektów edukacyjnych adresowanych do poznańskiej młodzieży.

sieci społecznościowe