III edycja Młodzieżowego Forum

23 października 2019 roku w auli Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. J. Lelewela w Poznaniu odbyła się III edycja Młodzieżowego Forum "Dobre praktyki kluczem do twojego sukcesu". Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak.

III edycja Młodzieżowego Forum
III edycja Młodzieżowego Forum

Spotkanie było częścią projektu "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorami tego wydarzenia było Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży i Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja i promowanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczych poprzez wymianę dobrych praktyk w zakresie doradztwa zawodowego realizowanego w szkołach.

W tegorocznej edycji swoimi doświadczeniami podzielili się uczniowie z siedmiu szkół:

1. Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu,

2. Technikum nr 19,

3. Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu,

4. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu,

5. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu,

6. Branżowa Szkoła I stopnia nr 42 w Poznaniu,

7. Zespół Szkół Technicznych w Śremie.

Po zaprezentowaniu dobrych praktyk odbył się panel dyskusyjny, w czasie którego paneliści zastanawiali się nad działaniami realizowanymi przez szkoły, które pomagają im w przygotowaniu się do podjęcia pracy w przyszłym zawodzie. Dyskutowano również o oczekiwaniach w stosunku do szkoły w kontekście doradztwa zawodowego oraz o tym, w jaki sposób należy ulepszyć lub zmodyfikować obecne doradztwo zawodowe realizowane w szkołach.