Informacje dla rodziców dotyczące postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Szanowni Rodzice,

zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na nowy rok szkolny 2021/2022 dnia 16 kwietnia placówki ogłaszają listę zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 530) Rodzic kandydata będzie mógł sprawdzić wyniki rekrutacji na stronach internetowych przedszkola /szkoły, a także na terenie placówki.

Zdjęcie dekoracyjne - grafika artykułu
Informacje dla rodziców dotyczące postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Ogłoszenie list zakwalifikowanych odbędzie się o godzinie 12.00 w dniu 16 kwietnia 2021 r.

Listy zawierać będą imię i nazwisko kandydatów uszeregowane alfabetycznie oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do kwalifikacji  w danym przedszkolu.

Jednocześnie informujemy, że potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki zgodnie z kwalifikacją odbywać się będzie w dniach 16-21 kwietnia. Druk będzie dostępny na stronie NABÓR oraz w placówce.

Ze względów pandemicznych zachęcamy do wypełnienia potwierdzenia woli poprzez elektroniczny system NABÓR - instrukcja w załączeniu.

Rodzice kandydatów niezakwalifikowanych do żadnego przedszkola mogą od 26 kwietnia składać odwołanie do poszczególnych placówek.

Dla kandydatów niezakwalifikowanych od 20 maja będą przygotowane skierowania do placówek, które dysponują wolnymi miejscami.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie NABÓR.

Załączniki

sieci społecznościowe