KAMPANIA PROMUJĄCA WOLONTARIAT W POZNANIU

Już w 1997 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rok 2001 Międzynarodowym Rokiem Wolontariuszy. Z tej okazji w Poznaniu kilkanaście organizacji pozarządowych, działających w dziedzinie pomocy społecznej i zrzeszających wolontariuszy, przy współpracy Urzędu Miasta i Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych, przygotowało kampanię promującą wolontariat w naszym mieście. Ma ona zainteresować mieszkańców działaniami społecznymi wolontariuszy, zachęcić do pracy wolontariackiej i wskazać obszary, gdzie pomoc w takiej formie jest szczególnie potrzebna.
W ramach kampanii przygotowywane są ulotki, broszury i plakaty informujące o organizacjach i ich działaniach, które trafią do poznańskich szkół, uczelni, organizacji pozarządowych, przychodni lekarskich itp.
W ramach obchodów Dnia Wolontariusza, 5 grudnia br., podczas koncertu - podziękowania dla wolontariuszy, w Sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, ogłoszony zostanie konkurs dla dzieci i młodzieży z poznańskich szkół na najciekawszą inicjatywę wolontariacką ,,Serce na dłoni", pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego. Jego rozstrzygnięcie nastąpi w czerwcu przyszłego roku. Dwa następne dni grudnia, 6 i 7, będą Dniami Otwartymi w organizacjach pozarządowych, które zaprezentują swój dorobek i formy pracy.
Podczas uroczystego koncertu w Auli UAM, który odbędzie się w sobotę, 8 grudnia, statuetkami Wolontariusza Roku uhonorowani zostaną laureaci konkursu Prezydenta Miasta Poznania: Pan Andrzej Grzelachowski - AGA oraz Fundacja ARKA - Wspólnota w Poznaniu.