Kierunki rozwoju poznańskiej oświaty - uczniowie zabierają głos

Co zrobić, by jeszcze bardziej poprawić warunki panujące w poznańskich szkołach i przedszkolach? Jakie są oczekiwania uczniów w kwestiach bezpieczeństwa czy komfortu nauki? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań mają dać ankiety skierowane do młodzieży, które pomogą w przygotowaniu strategii rozwoju oświaty dla miasta Poznania na najbliższe 10 lat.

Grafika przedstawia napis "Kierunki rozwoju poznańskiej oświaty - uczniowie zabierają głos", a także rysunek strzałek będących kierunkowskazem, budynku szkoły oraz dwóch osób - jedną z megafonem, drugą z transparentem. - grafika artykułu
Kierunki rozwoju poznańskiej oświaty - uczniowie zabierają głos

Przygotowując ten strategiczny dokument miejscy urzędnicy zwrócili się po opinie do nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców oraz szerokiego grona ekspertów. Jednak najważniejszy głos w tej dyskusji należy do uczniów i uczennic. To właśnie do nich w lutym trafiła ankieta, przygotowana przez specjalistów z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie rozpoczyna się drugi etap badań za pomocą ankiety online wśród społeczności uczniowskiej. Przedsięwzięcie ma charakter naukowy - koncepcja i narzędzia badawcze były tworzone w oparciu o sprawdzone teorie naukowe, podobnie będzie wyglądać analiza wyników. 

Badanie skierowano do młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych oraz uczniów i uczennic liceów, techników i szkół branżowych. Jest ono w pełni anonimowe, a udział w nim dobrowolny. Informacja dotycząca ankiet wraz z prośbą o jej rozpowszechnienie wśród społeczności uczniowskiej została przesłana do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. Dyrektor placówki, po zapoznaniu się z wiadomością, decyduje o włączeniu się w projekt. W przypadku ucznia niepełnoletniego konieczne jest uzyskanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w badaniu (za pośrednictwem e-dziennika). Rodzice otrzymują również do wglądu formularz ankiety. Badanie prowadzone jest w poszanowaniu prawa dziecka do wyrażania własnych poglądów oraz swobodnej wypowiedzi. Szanowane jest także prawo rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami i sumieniem.

Wypełnienie formularza zajmuje około 30 minut. Uczeń może przeanalizować ją w wolnej chwili, po lekcjach. Ankieta swoim zakresem obejmuje doświadczenia ze wszystkich lat spędzonych w szkole. To nie jest test - nie ma dobrych ani złych odpowiedzi. Pytania zostały dostosowane do możliwości i stopnia rozwoju dzieci i młodzieży - dotyczyły istotnych dla nich spraw. Warto podkreślić, że na etapie tworzenia ankiety udział wzięła Młodzieżowa Rada Miasta, której głównym zadaniem jest reprezentowanie interesów poznańskiej społeczności uczniowskiej, wsłuchiwanie się w ich głos, wspieranie młodzieżowych inicjatyw i projektów, promowanie idei samorządowej oraz inicjowanie projektów mających na celu wzbogacenie życia młodych poznaniaków i poznanianek. 

Link do ankiety został przesłany do wszystkich poznańskich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań z prośbą o udostępnienie uczniom i rodzicom (w przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest wcześniejsza zgoda  rodzica/opiekuna). O szczegóły zainteresowani uczniowie mogą zapytać wychowawczynię lub wychowawcę.

AJ

sieci społecznościowe