Konkurs na zajęcia dodatkowe

Do 8 marca szkoły mogą składać w ramach konkursu wnioski o organizację zajęć dodatkowych na rok 2021.

Zdjęcie dekoracyjne - grafika artykułu
Konkurs na zajęcia dodatkowe

Konkurs, w ramach którego wyłaniane są programy zajęć dodatkowych, jakie otrzymają dofinansowanie, jest skierowany do szkół prowadzonych przez Miasto Poznań - zarówno podstawowych, jak i ponadpodstawowych - liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych. Dyrektorzy placówek mogą składać wnioski z propozycją zajęć poświęconych m.in.:  indywidualnej pracy z uczniem zdolnym, kształceniu umiejętności przedmiotowych dzieci i młodzieży czy wsparciu w okresie edukacji zdalnej z uwagi na zagrożenie COVID-19. Osobno rozpatrzone będą propozycje lekcji poświęconych przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu. 

Załączniki

sieci społecznościowe