Konkurs Superżłobek SuperPrzedszkole 2020

Szanowni Państwo,

już po raz drugi - tym razem w dniach od 23.12.2020 r. do 11.01.2021 r. - Miasto Poznań organizuje Konkurs SUPERŻŁOBEK, SUPERPRZEDSZKOLE 2020, skierowany do przedszkoli i żłobków z terenu miasta Poznania, w tym przedszkoli i żłobków publicznych prowadzonych przez Miasto Poznań, żłobków niepublicznych oraz przedszkoli niesamorządowych (przedszkoli i punktów przedszkolnych znajdujących się w rejestrze szkól i placówek prowadzonym przez Miasto Poznań oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez inny podmiot). Celem Konkursu jest wyłonienie placówek najbardziej przyjaznych dzieciom i ich rodzicom.

Zdjęcie dekoracyjne - grafika artykułu
Konkurs Superżłobek SuperPrzedszkole 2020

Aby wziąć udział w Konkursie, placówka musi wykazać się jakością świadczonej opieki/edukacji, innowacyjnością, a także współpracą z rodzicami oraz ze środowiskiem lokalnym. Wymagane jest uzyskanie poparcia minimum 60% rodziców dzieci uczęszczających do danej placówki (udokumentowanego np. listami lub mailami).

Formularze zgłoszeniowe wraz z dopiskiem "SUPERŻŁOBEK, SUPERPRZEDSZKOLE 2020" należy przesłać mailem na adres cir@pcs-poznan.pl oraz niezwłocznie złożyć podpisane w zamkniętej kopercie, nie później niż do dnia 11.01.2021 r., w Centrum Inicjatyw Rodzinnych, ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu.

Ogłoszenie wyników oraz uroczyste nadanie tytułu SUPERŻŁOBEK, SUPERPRZEDSZKOLE 2020 nastąpi podczas Gali Rodziny. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, Gala nabierze wyjątkowego, zdalnego charakteru, a o jej terminie poinformujemy Państwa w osobnym zaproszeniu.

Zachęcamy bardzo serdecznie do udziału w Konkursie oraz liczymy na Państwa zaangażowanie!

Załączniki

sieci społecznościowe