Konkursu na stanowisko dyrektora publicznego Zespołu Szkół Specjalnych nr 111 w Poznaniu

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 111 w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147.

Konkurs
Konkurs

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 111 w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147" w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, w terminie do 10 czerwca 2020 r. do godz. 15.30.

Załączniki