Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów następujących publicznych szkół oraz publicznej placówki:

1) Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 112, ul. Obornicka 314;

2) II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej, ul. Matejki 8/10;

3) XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. gen. Kutrzeby 8;

4) XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego, os. Piastowskie 106;

5) XXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Terapeutycznymi, ul. Klaudyny Potockiej 38;

6) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, ul. Sierakowska 23;

7) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4, os. Bolesława Chrobrego 105;

8) Młodzieżowego Domu Kultury nr 2, ul. Za Cytadelą 121.

zdjecie ozdobne - grafika artykułu
Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora... (podać nazwę i adres szkoły lub placówki)" w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, pokój nr 211, 212, 213 - II piętro, w następujących terminach:

1) do 4 marca 2021 r. do godz. 15.30 - na stanowisko dyrektora XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie, XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego, XXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Terapeutycznymi;

2) do 11 marca 2021 r. do godz. 15.30 - na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 112, II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej;

3) do 30 marca 2021 r. do godz. 15.30 - na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4, Młodzieżowego Domu Kultury nr 2.

Załączniki

sieci społecznościowe