Kryteria i terminy rekrutacji do szkół podstawowych

Kryteria i terminy rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych szkół podstawowych 

Terminy rekrutacji  do klasy IV oraz VII szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum

Terminy rekrutacji do klas siódmych dwujęzycznych publicznych szkół podstawowych

Kryteria rekrutacji - grafika artykułu
Kryteria rekrutacji

Wydział Oświaty informuje, że Rada Miasta Poznania Uchwałą nr V/52/VIII/2019 z dnia  8 stycznia 2019 r. uchwaliła kryteria rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 65/2020/P z dnia 30.01.2020 r. przyjęto harmonogram w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 66/2020/P z dnia 30.01.2020 r. przyjęto harmonogram w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klasy IV oraz VII szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum.

 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 67/2020/P z dnia 30.01.2020 r. termin składania wniosków o przyjęcie ucznia do klas siódmych dwujęzycznych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań.

Wszelkie dokumenty związane z rekrutacją będą dostępne przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego na stronie: https://nabor.pcss.pl/poznan/

Załączniki

sieci społecznościowe