Covidowo, ale sportowo
 

Mija blisko rok odkąd z powodu pandemii Covid - 19 w szkołach obowiązuje (z przerwami) nauka zdalna lub hybrydowa. Budzi to wśród niektórych uczniów zniechęcenie oraz frustrację. Nauczyciele  przedmiotów, wykorzystując zasoby internetowe i platformy edukacyjne (w tym platformy e-learningowe), przeprowadzają coraz ciekawsze i atrakcyjniejsze lekcje online. Uczeń, będąc odbiorcą takich zajęć, ma za książkę - ekran, za zeszyt - klawiaturę komputera, a często te funkcje spełnia także telefon komórkowy. Ta metoda nie może być jednak wykorzystywana na lekcjach wychowania fizycznego. Pojawiają się problemy, gdyż trudno zachęcić uczniów do aktywności fizycznej przed ekranem.

"Nie" dla dyskryminacji w szkołach
 

Dyrektorzy szkół mogą już składać wnioski o dofinansowanie zajęć dodatkowych w poznańskich szkołach, w tym tych poświęconych antydyskryminacji. Będą one realizowane od kwietnia do grudnia. Zajęcia przeciwdziałające dyskryminacji i wykluczeniu w stolicy Wielkopolski są prowadzone od 3 lat. W tym czasie zrealizowano ponad 260 programów. W akcję zaangażowało się na przestrzeni lat prawie 100 szkół. 

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert
 

Zarządzeniem Nr 150/2021/P z dnia 22 lutego 2021 roku Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

"Bollwerk'42 Pamiętamy"
 

"Bollwerk'42 Pamiętamy" to projekt edukacyjny realizowany w ramach 79. rocznicy akcji "Bollwerk", która była największym i najbardziej spektakularnym atakiem ruchu oporu w Wielkopolsce w czasie II wojny światowej. Organizatorem projektu jest Zespół Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Poznaniu, a Honorowy Patronat nad nim objął Prezydent Miasta Poznania.

Od 17 do 19 marca tzw. próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
 

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić testy diagnostyczne od 17 do 19 marca br. Przedstawiamy szczegółowy harmonogram.

Od 3 do 16 marca tzw. próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
 

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny od 3 do 16 marca br., zgodnie z harmonogramem, który przedstawiamy poniżej.

"Język w kryzysie" - debata o polszczyźnie
 

Już po raz piąty z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Poznaniu spotkają się najlepsi specjaliści, by podyskutować o polszczyźnie. Wśród uczestników debaty będą m.in. profesorowie: Andrzej Markowski, Jerzy Bralczyk czy Michał Rusinek. Tym razem porozmawiają o odpowiedzialności za słowo, pandemii w języku i porozumieniu między pokoleniami.

Koduj z Gigantami online
 

Trwa ósma edycja bezpłatnych warsztatów z programowania - "Koduj z Gigantami". Cykl zajęć adresowany jest do dzieci i młodzieży ze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ostatnie warsztaty z serii odbędą się najbliższy weekend 21 i 21 lutego. Są jeszcze wolne miejsca.

Uczniowie z Poznania w prestiżowym gronie "Projektantów Edukacji"!
 

Uczniowie z trzech poznańskich szkół znaleźli się w gronie laureatów prestiżowego konkursu "Projektanci Edukacji", organizowanego co roku przez wydawnictwo Nowa Era. Wśród zwycięzców 1. etapu są grupy projektowe ze Szkoły Podstawowej Nr 22 im. A. Tytusa Działyńskiego, XX Liceum Ogólnokształcącego im. K. I. Gałczyńskiego oraz V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej.

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym
 

Droga Uczennico, drogi Uczniu,

prosimy Cię o udział w badaniach, obejmujących uczniów i uczennice ostatnich klas wszystkich poznańskich szkół. Badanie polega na wypełnieniu ankiety on-line i jest częścią prac nad kierunkami rozwoju oświaty w Poznaniu w najbliższych 10 latach.

Projekty dofinansowane przez Wydział Oświaty w 2020 roku
 

Drogi Czytelniku, rok 2020 okazał się być dla każdego z nas bardzo trudny, ale i wyjątkowy. Każdego dnia zmagaliśmy się z nowymi wyzwaniami, chcąc w jak najlepszy sposób wykonać powierzone nam zadania. Organizowane przez Wydział Oświaty Otwarte Konkursy Ofert cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a zgłoszone projekty wywarły na nas niemałe wrażenie. Byliśmy pełni podziwu i z zaciekawieniem obserwowaliśmy, w jaki sposób organizacje współpracujące z nami realizowały swoje działania. Wymagało to pełni zaangażowania, umiejętności dostosowania się do obowiązujących obostrzeń, a także pomysłu na odnalezienie się w nowej rzeczywistości.

Do Otwartych Konkursów Ofert przystąpiło ponad stu oferentów, wybrano siedemnaście najlepszych projektów, na realizację których Miasto Poznań przeznaczyło 300 000,00 zł.

Na jakie zawody będzie zapotrzebowanie na rynku pracy?
 

Automatyk, dekarz, monter nawierzchni kolejowej, technik budowy dróg, technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa - to wybrane zawody szkolnictwa branżowego, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Już po raz trzeci Minister Edukacji i Nauki ogłosił w formie obwieszczenia prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Strona 1 2 367