NAGRODA IM. JERZEGO KURCZEWSKIEGO

W dniu dzisiejszym - 18 grudnia 2001 r. - o godz. 16oo w sali Czerwonej Pałacu Działyńskich, odbędzie się uroczystość wręczenia "Nagrody im. Jerzego Kurczewskiego".
Decyzją Kapituły pod honorowym patronatem Krzysztofa Pendereckiego, nagrodą zostanie uhonorowany kolejny znakomity artysta, dyrygent Chóru Polskiego Radia w Krakowie - Włodzimierz SIEDLIK. Chórem tym kieruje od 1995 r. Repertuar chóru obejmuje zarówno muzykę a capella jak i formy wokalno - instrumentalne, dzieła reprezentujące wszystkie style i epoki ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej. W uroczystości udział wezmą władze Sejmiku Wielkopolskiego oraz Miasta Poznania.
W związku z wręczeniem "Nagrody im. Jerzego Kurczewskiego", Włodzimierz Siedlik i Chór Polskiego Radia w Krakowie wykonają dzieła Krzysztofa Meyera, Andrzeja Koszewskiego, Pawła Sydora oraz kolędy w opracowaniu Jerzego Kurczewskiego.