Nagrody dla nauczycieli

Około 90 nauczycieli, pedagogów i dyrektorów poznańskich szkół i przedszkoli odebrało nagrody Prezydenta Miasta Poznania. Uroczystość była okazją do podsumowania kończącego się roku szkolnego. Nie obyło się też bez odwołań do trudnej sytuacji w oświacie, w tym strajku nauczycieli.

Około 90 nauczycieli, pedagogów i dyrektorów poznańskich szkół i przedszkoli odebrało nagrody Prezydenta Miasta Poznania
Około 90 nauczycieli, pedagogów i dyrektorów poznańskich szkół i przedszkoli odebrało nagrody Prezydenta Miasta Poznania

- W mojej ocenie ten protest był potrzebny, ważny i słuszny - mówił Jacek Jaśkowiak.

Prezydent Poznania zapewnił nauczycieli, że nadal będzie robił wszystko, aby pieniądze przeznaczone na oświatę były możliwie jak największe.

-  W ubiegłym roku przy budżecie około 3,6 mld zł na oświatę przeznaczony został ponad miliard złotych. W ciągu ostatnich kilku lat około 300 mln zł wydaliśmy na remonty i budowę nowych szkół.  Bardzo poważnie traktuję oświatę i nauczycieli. Dla mnie to najważniejsza inwestycja - w młodych ludzi. Wiem, jak duży wpływ na moje życie miało to, co otrzymałem w szkole. Bardzo Państwu dziękuję za kształcenie dzieci i młodzieży oraz gratuluję dzisiejszych wyróżnień - powiedział prezydent Poznania.

O inwestycjach w poznańską oświatę mówił podczas uroczystości także Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

- W tym tygodniu ogłoszono przetarg na rozbudowę przedszkola na Strzeszynie. Niedawno zakończyła się rozbudowa szkoły przy ul. Sarmackiej, na którą pozyskaliśmy środki unijne. Wcześniej poprawiły się warunki dzieci, które uczą się w Zespole Szkół Specjalnych nr 103, przy ul. Kanclerskiej. Za nami wielki projekt, jakim było powstanie zespołu szkolno-przedszkolny na Umultowie, a przed nami budowa nowej szkoły na Strzeszynie. To są fakty - wylicza Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Jednocześnie przystąpiliśmy do opracowania dokumentu "Polityka oświatowa Miasta Poznania", który uwzględnia także działania miękkie. W Poznaniu oświata nie jest traktowana jak "piąte koło u wozu", wydatek i koszt, ale jak inwestycja w nasze miasto. Dziękuję dyrektorom i wszystkim pracownikom szkół za kończący się rok szkolny, który był niezwykle trudny. Gratuluję i życzę wszelkiej pomyślności w kolejnych miesiącach i latach pracy zawodowej.

Nagrody dla nauczycieli przyznawane są za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej. Laureatów spośród zgłoszonych przez dyrektorów placówek oświatowych kandydatów wybiera komisja, powołana przez prezydenta miasta. Pod uwagę brane są m. in. sukcesy uczniów na olimpiadach, organizacja szkolnych i międzyszkolnych konkursów, wprowadzanie innowacji pedagogicznych, szczególne osiągnięcia w pracy z uczniem trudnym oraz działalność na rzecz szkolnej społeczności.

W tym roku nagrody otrzymało 91 osób. Najwięcej, bo 26 trafiło na ręce nauczycieli ze szkół podstawowych. Doceniono jednak także wysiłek pedagogów, uczących w przedszkolach, zespołach szkół, placówkach specjalnych, liceach ogólnokształcących, zespołach szkół zawodowych i szkołach artystycznych. Nagrody mają wymiar finansowy - każdy z wyróżnionych nauczycieli otrzyma 4 tys. zł.