Nagrody dla nauczycieli

Prawie setka nauczycieli otrzymała Nagrody Prezydenta Miasta Poznania. To wyróżnienie za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej. Termin ich wręczenia jest nieprzypadkowy. 14 października świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej, czyli popularny tzw. Dzień Nauczyciela. W uroczystości wzięli udział: Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta oraz Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta.

Nagrody dla nauczycieli
Nagrody dla nauczycieli

- Szkolnictwo od dawna jest zaniedbywane. Tym bardziej dziękuję Państwu, że mimo trudnych warunków, wkładacie w swoją pracę tyle serca i wysiłku. To m.in. dzięki Wam uczniowie osiągają świetne wyniki w nauce i wygrywają w olimpiadach przedmiotowych - mówił do nagrodzonych Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Być może wsparciem i kompasem w codziennej pracy będzie świadomość, że w przyszłości uczniowie będą Państwa wspominać jako tych, którzy - obok rodziców - mieli na nich największy wpływ.

Nagrody Prezydenta Miasta Poznania otrzymało w tym roku 99 nauczycieli (zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich, placówkach specjalnych i artystycznych, a także młodzieżowych domach kultury, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych). 

Wyróżnienie od prezydenta miasta przyznawane jest za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej. Wśród nagrodzonych są m.in. nauczyciele, których uczniowie osiągają sukcesy w konkursach i na olimpiadach przedmiotowych oraz osoby wprowadzające do szkół ciekawe innowacje pedagogiczne lub wykonujące imponującą pracę na rzecz całej szkolnej społeczności. 

Nagrodzonych nauczycieli wybiera specjalna komisja, złożona z przedstawicieli Wydziału Oświaty UMP, Kuratorium Oświaty, związków zawodowych i miejskich radnych. Grono najlepszych pedagogów w swoich placówkach typują wcześniej dyrektorzy szkół. 

Nagroda Prezydenta Miasta Poznania dla pracowników pedagogicznych jest przyznawana dwa razy w ciągu roku. Uroczystość ich wręczenia odbywa się zwykle w okolicach Dnia Edukacji Narodowej oraz zakończenia roku szkolnego. 

Wyróżnienie ma również wymiar finansowy. Do każdego nagrodzonego nauczyciela trafi teraz kwota 4000  złotych.    
AJ