Nagrody Miasta Poznania - do 15 września nabór wniosków! (PRZYPOMNIENIE)

Do 15 września czekamy na wnioski o przyznanie Nagrody Miasta Poznania za szczególe osiągniecia dla uczniów poznańskich szkół za rok szkolny 2019/2020.

Nagrody Miasta Poznania - grafika artykułu
Nagrody Miasta Poznania

Przypomnijmy, nagrody przyznawane są uczniom poznańskich szkół podstawowych klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych oraz odpowiednich klas szkół artystycznych, i sportowych, którzy wykażą się w danym roku szkolnym  szczególnymi osiągnięciami uzyskanymi poza szkołą w trzech kategoriach:

a) naukowej,

b) artystycznej,

c) sportowej.

Za szczególne osiągnięcia uważa się te uzyskane na szczeblu:

a) wojewódzkim,

b) krajowym,

c) międzynarodowym.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania, do dnia 15 września br. wymaganych dokumentów. Uwaga, ze względu na sytuację pandemii, na parterze budynku przy ul. Libelta 16/20 znajduje się skrzynka podawcza, w której należy zostawić komplet dokumentów zawierający wniosek dyrektora szkoły lub innej osoby (rodzica, opiekuna), potwierdzony pieczątką szkoły o przyznanie nagrody we wskazanej powyżej kategorii.

Do wniosku należy załączyć:

- kserokopie dokumentów poświadczających pozaszkolne osiągnięcia w danym roku szkolnym,

- informacje o ocenach uzyskanych w danym roku szkolnym wraz ze średnią ocen,

- autocharakterystykę ucznia.

Dokumenty wrzucane do skrzynki należy wcześniej spakować do koperty opisanej: "Nagrody Miasta Poznania - Wydział Oświaty".  W razie potrzeby kontaktu można korzystać z informacji telefonicznej - numer tel. 61 878 43 64, 61 878 42 41.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Załączniki

sieci społecznościowe