OBCHODY MIEJSKIE DNIA PRZEDSZKOLAKA "PRZEDSZKOLAKI DLA KLIMATU"

Jak co roku Poznański Oddział Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP wraz z Przedszkolem nr 148 "Mali Europejczycy" zaprosili wszystkie poznańskie przedszkola do udziału w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. Hasło tegorocznej edycji brzmiało  "Przedszkolaki dla klimatu" i zostało zainspirowane  13. Celem Zrównoważonego Rozwoju UNESCO: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

zdjęcie przedstawia plakat zatytuowany "Dbaj o środowisko!". Plakat przedstawia człekokształtną postać - Ekologię - która trzyma dwie chorągiewki, a woków niej widnieją ekologiczne hasła - grafika artykułu
OBCHODY MIEJSKIE DNIA PRZEDSZKOLAKA "PRZEDSZKOLAKI DLA KLIMATU"

Celem projektu było zwrócenie uwagi na wpływ człowieka na otaczające środowisko. Nauczyciele i przedszkolaki miały do wykonania kilka zadań: po pierwsze przygotować i zrealizować w terminie od 1 września 2020 do 30 października 2020 w swoim przedszkolu projekt edukacyjny pt.: "Przedszkolaki dla klimatu", a w tym: podjąć działania angażujące społeczność przedszkolną sprzyjające klimatowi, wykonać z dziećmi plakat tematyczny oraz zdjęcia dokumentujące realizację projektu.

Do udziału w projekcie zgłosiło się 55 przedszkoli publicznych i niepublicznych z Poznania. Niezależne, trzyosobowe jury pod przewodnictwem prof. UAM pani Renaty Michalak przejrzało i oceniło pod względem merytorycznym i metodycznym 18 wyróżniających sięscenariuszy - po kilka z każdej dzielnicy Poznania. Ostatecznie nagrodzono 4 projekty, których autorzy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci laptopa (I miejsce) i tabletów (2, 3 i 4 miejsce).

Nagrodzone projekty to:

  1. "Ziemia to nasz dom" autorstwa pani Joanny Zwierzchowskiej z Przedszkola nr 121
  2. "Segreguj śmieci proszą wszystkie dzieci" autorstwa pań Katarzyny Wawrzyniak,
    Barbary Kujawskiej, KatarzynyPietruczuk i Małgorzaty Kogut z Przedszkola nr 30 "Mały Olimpijczyk"
  3. "Zostań małym ekologiem" autorstwa pań Anny Napierały i DorotySzymańskiej-Waroś-z Przedszkola nr 77 "Koraliki"
  4.  "Przedszkolaki dla klimatu" autorstwa pań Edyty Babicz i MałgorzatyMisiornej-Skalec

W tym roku, ze względu na zagrożenie związane z COVID-19, nie odbyła się uroczystość podsumowująca w hali Arena, ale każde przedszkole - uczestnik projektu otrzymało okolicznościowy certyfikat oraz tablet. Ponadto najciekawsze projekty zostaną opublikowane w wydawnictwie poprojektowym. Książka zostanie rozesłana do poznańskich przedszkoli aby szerzyć dobre praktyki i działania proekologiczne.

sieci społecznościowe